KROUŽKY

TÁBORY

Pozvánky

Den otevřených dveří
4. září 2024 St

Info

Jen pro členy

Přihlašovací jméno

HesloRegistrace

Kontakt

Adresa:
Pionýr Kopřivnice
Sokolovská 393
742 21 Kopřivnice
IČO: 67340547
pionyrkoprivnice@centrum.cz
Vedoucí PS:
Božena Klimecká
tel. 606 445 245
Účet: 2400112377/2010

Kdo jsme

Jsme demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých se zaměřením na mimoškolní výchovu a aktivity dětí a mládeže (7-26 let). Pionýrská skupina Kopřivnice byla založena 9. března 1990 a od této doby se nepřetržitě věnuje práci s dětmi.

Tábor Naše činnost

Ročně naše skupina pořádá okolo 45 aktivit, mimo oddílovou činnost.

 • Pravidelné schůzky v klubovně
 • Kluby
 • Akce pro veřejnost – Pohádkový les, BuBu stezku
 • Akce na odpoledne nebo jeden den
 • Víkendové akce
 • Projekt OlbramChallenge
 • Sport - Dodgeball
 • Letní a zimní tábory
 • Charitativní činnost
 • Talentová soutěž - Sedmikvítek
 • Spolupráce s dětskými domovy

Každým rokem se našich táborů účastní asi 180 dětí a schůzek v klubovně se každý týden (září - květen) účastní 45 dětí.

Výlet Za zcela zásadní považujeme to, že děti v době účasti na našich akcích nebloumají bezcílně ulicemi, nenudí se, ani se nepodílí na sociálně patologických jevech (drobná kriminalita, drogy). Prostě mají možnost příjemně a užitečně strávit svůj volný čas přes týden, o víkendech, o zimních i letních prázdninách.

Naše akce jsou otevřené pro všechny děti. Stačí přijít a zúčastnit se.

Zásady

Pionýr nabízí aktivní činnost nejen svým členům, ale i široké veřejnosti. Vede k rozvoji člověka a podílí se na prevenci sociálně patologických jevů. Dětem nabízí různorodé využití jejich volného času: kultura, sport, soutěže, turnaje, výlety, výtvarné činnosti, talentová činnost,…

 • Pravda „Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo.“
 • Poznání „Pionýr je pracovitý, učí se.“
 • Přátelství „Pionýr je přítelem všech dětí.“
 • Pomoc „Pionýr je statečný a kamarádský, pomáhá ostatním“
 • Překonání „Pionýr je čestný a spravedlivý.“
 • Příroda „Pionýr chrání přírodu a život na Zemi.“
 • Paměť „Pionýr má rád svou zem.“

Vedoucí

Na děti po celou dobu dohlížejí jednak vedoucí, s bohatými mnoholetými zkušenostmi, ale také instruktoři, kteří své zkušenosti teprve získávají.

Většina z nich pochází právě z pionýrských oddílů a v tom svém si prožili své dětské chvíle.

Každý z nich každoročně prochází pravidelným školením z oblasti bezpečnosti, první pomoci, hygieny, psychologie a mnoha dalších.

Vedoucí V naší organizaci působí stabilní tým vedoucích a instruktorů. Mezi nimi jsou jednak velmi zkušení vedoucí s mnohaletou praxí práce s dětmi i mladí instruktoři ze řad studentů středních a vysokých škol. Mnoho z nich pochází z dětí, které v našich oddílech vyrostly. Všichni vedoucí a instruktoři procházejí každoročním školením (psychologie skupin, zdravověda a první pomoc, bezpečnost při akcích s dětmi apod.)

Veškeré úsilí a čas věnují dětem zcela zdarma. Více v sekci lidé.

Úspěchy

Pohár Dlouhodobě podporujeme talentované děti. Už mnohokrát prokázaly své schopnosti a dovednosti v celostátních kolech Sedmikvítku (divadlo, hudba, tanec, výtvarná a rukodělná činnost) a Dětské porty (zpěv). V roce 2001 jsme zvítězili v celostátním kole Sedmikvítku v Praze v kategorii výtvarná činnost a získali putovní Pohár předsedy vlády Miloše Zemana V roce 2002 vítězství obhájili (jako první v historii) a získali pohár znovu. V roce 2003 jsme získali Nominaci na Pohár předsedy vlády Vladimíra Špidly v kategorii divadlo, výtvarná činnost a hudba. V lednu 2004 jsme získali Pohár předsedy vlády Vladimíra Špidly v kategorii divadlo.

IČO: 67340547
Bankovní spojení: 2400112377 / 2010, Fio banka, a.s.
Registrace MV: VSP/1-1793/90R

Výroční zprávy

Pionýr

Zbyněk Kocián, Filip Dospiva 2005 - 2014, Spravce: Matyáš Peroutík, 2022-2024